Länkar och Litteraturtips

 

Litteraturtips

 

 

För artiklar i tidningen Kommunaktuellt, sök på Manchestermodellen

ð     www.kommunaktuellt.com

 

 

Övriga länkar:

 

ð     National Teaching & Advisory Service,  Storbritannien

ð     Skolverket
ð     Svenska kommunförbundet
ð     Socialstyrelsen
ð     Sverige Direkt
ð     Resurscentrum Läs o Skriv
ð     Skolporten
ð     Specialpedagogiska institutet
ð     Utbildningsdepartementet
ð     Aktiva skolföräldrar
ð     Skolinternet Telia
ð     AB Vårljus

 

 

 

 

Litteraturtips

 

 


Andersson, Tom: Reflekterande processer, samtal om samtal om samtal (Mareld)

Allwood, Carl Martin och Fransèn, Elsie C(red): Tvärkulturella möten, Grundbok för Psykologer och socialarbetare (Natur och Kultur)

Andreassen Tore Institutionsbehandling av ungdomar – vad säger forskningen? Socialstyrelsen/CUS 2003

Antonovsky, A: Hälsans mysterium  (Natur och Kultur)

Berg, Insoo Kim: Familjebehandling, Lösningsfokuserat arbete med utsatta familjer (Mareld)

Bramson, Robert M: Att samarbeta med besvärliga människor

Carlberg, Gunnar: Dynamisk utvecklingspsykologi (Natur och Kultur)

Cleese,John och Skinner, Robin: Familjen, hur man klarar sig helskinnad ur dess famntag (Forum 1986)

Crafoord, Clarence: Människan är en berättelse (Natur och Kultur)

Cullberg, Johan: Kris och utveckling (Natur och Kultur)

Dalai Lama: Etik för ett nytt millennium (Richters)

Dalai Lama: Lycka

Erikson, Erik H: Ungdomens identitetskriser (Natur och Kultur) 

Erikson, Erik H: Den fullbordade livscykeln (Natur och Kultur)

Franzèn,  Elsie C, Barn, ungdom och utbildning i mångkulturella samhällen, (FOU Södertörn,24/02)           

Forsberg, Gunnar och Wallmark, Johan: Nätverksboken –om mötets möjligheter (Liber)

Furman: Det är aldrig för sent till en lycklig barndom (Natur och Kultur)

Furman: Fjärilar i magen (Mareld)

Gordon, Kurt: Professionella möten (Natur och Kultur)

Grandelius, Bengt: Att sätta gränser, ett villkor för växande (Natur och Kultur)

Hansson, Kjell och Cederblad, Marianne: Känsla av sammanhang, Studier från ett salutogent perspektiv (Skriftserie 6/1995, Institutet för barn och ungdomspsykiatri, Lunds Universitet)

Hult, Stefan, Waad, Tommy, Cederblad, Marianne och Hansson, Kjell: Salutogen miljöterapi i teori och praktik, en introduktion för bli vande salutologer, (Skriftserie från Institutet för barn- och ungdomspsykiatrin Lunds Universitet)                                                                            

Hagström, Ulf, Redemo, Eva och Bergman, Lena: Låter sig skyddsänglar organiseras? (Folkhälsoinstitutet, Rapport 1998:41)

Hindberg, Barbro: När omsorgen sviktar, Om barns utsatthet och samhällets ansvar(Rädda Barnen)

Igra, Ludvig: Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet (Natur och Kultur)

Kast, Verena: Vredens kraft

Kast, Verena: Avund och aggression

Killèn, Kari: Svikna barn (Wahlström &Wistrand)

Kjellqvist, Else-Britt: Rött och vitt, om skam och skamlöshet (Carlssons bokförlag)

Kjellqvist, Else-Britt: Döda fåglar flyger inte

Klefbeck, Johan och Ogden, Terje: Barn och nätverk,

Kåver,Anna: Social fobi, att känna sig granskad och bortgjord (Cura)

Lagerberg ,Dagmar och Sundelin, Claes: Risk och prognos i socialt arbete med barn,forskningsmetoder och resultat. (Centrum för utveckling av socialt arbete, Gothia)

Lardèn, Martin: Från brott till genombrott, Kognitiv beteendeterapi för tonåringar med psykosociala problem(Institutionsstyrelsen, Gothia)

Miller, Alice: Det självutplånande barnet

Mellander, Klas: Undervisningen är död, länge leva lärandet

Nevander Friström, Lena: Kränkta människor samarbetar inte

Olson, H och Petit, B: Mötespunkter. Några professionella verktyg i interaktionistiskt förändringsarbete (Mareld)

Townsend, John: Det finns gränser och du kan finna dina egna

Waad, T och Hult, S: Att betona det positiva. Salutogen kommunikation hjälper problembarn”(Vårdfacket,2)

Winnicot, D W: Barnet, familjen och omvärlden (Natur och Kultur, 1988)

Winnicot, D W: Lek och verklighet (Natur och Kultur, 1981)

Wrangsjö, Björn: Tampas med tonåringar (Natur och Kultur)

Övereide, Haldor: Samtal med barn (Hoysjikeforlaget A/S)

 

Övrigt

 

Barnombudsmannen: Med barnkonventionen som karta och kompass i Kommuner och Landsting,

Utbildningsdepartementet, SOU 2000:19; Från dubbla spår till Elevhälsa i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling

Demokratihandboken

 

Inspirationsböcker

 

Jansson, Tove: Det osynliga barnet

Leijonhielm, Maria: Ensammast i världen

Moore, Cecilia: Hem, hem, familjehem

Osten, Susanne: Flickan, mamman och soporna

Pinkola Estès, Clarissa: Kvinnor som slår följe med vargar